Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Cennik


Podane niżej ceny prosimy traktować jako orientacyjne. Ostateczną wycenę zlecenia sporządzamy po zapoznaniu się z zakresem prac u Klienta.

Prace instalacyjne: 

 

●Ułożenie przewodów od 5x4 do 5x35 11,5 zł brutto/mb
●Zasypanie 38 zł brutto/mb
●Ułożenie folii 6 zł brutto/mb
●Montaż oprawy ogrodowej 98 zł brutto/szt
●Wykonanie wykopu ręcznego 1mb., na głębokość 0,7-1 m 110 zł brutto/mb
●Zainstalowanie gniazda siłowego o mocy 220/380 V 20 zł brutto/szt
●Ułożenie i montaż bednarki 18 zł brutto/mb
●Zainstalowanie gniazda siłowego 80 zł brutto/szt
●Montaż rozdzielni przed tynkiem 139 zł brutto/szt
●Zainstalowanie oświetlenia górnego 60 zł brutto/szt
●Zainstalowanie osprzętu rozdzielni 12-24 mod. 554 zł brutto/szt
●Zainstalowanie osprzętu rozdzielni 36-48 mod. 693 zł brutto/szt
●Zainstalowanie osprzętu rozdzielni 56-104 mod. 746 zł brutto/szt
●Zainstalowanie włącznika 8 zł brutto/szt
●Zainstalowanie wentylatora 95 zł brutto/szt
●Montaż ogrzewacza przepływowego 83 zł brutto/szt
●Montaż punktu domofonowego 80 zł brutto/szt
●Montaż punktu videofonowego 174 zł brutto/szt
●Montaż domofonu u videofonu 205 zł brutto/szt
●Zainstalowanie rozety rozdzielacza punktu elektrycznego 68 zł brutto/szt
●Zainstalowanie punktu gniazda elektrycznego 68 zł brutto/szt
●Zainstalowanie rolet zasilanych 116 zł brutto/szt
●Zainstalowanie punktu gniazda telewizyjnego 96 zł brutto/szt
●Zainstalowanie punktu akustycznego 53 zł brutto/szt
●Zainstalowanie gniazdka elektrycznego 9 zł brutto/szt
●Zainstalowanie gniazdka antenowego 9 zł brutto/szt
●Zainstalowanie punktu gniazda telefonicznego 53 zł brutto/szt
●Zainstalowanie punktu komputerowego 68 zł brutto/szt
●Zainstalowanie gniazdka telefonicznego 9 zł brutto/szt
●Zainstalowanie gniazdka komputerowego 9 zł brutto/szt
●Zainstalowanie gniazdka telewizyjnego 9 zł brutto/szt
●Ułożenie kabla na tynku/cegle (do YDY 3x2,5) 1 zł brutto/mb
●Ułożenie kabla na betonie (do YDY 3x2,5) 4 zł brutto/mb
●Ułożenie kabla wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle (do YDY 3x2,5) 7 zł brutto/mb
●Ułożenie kabla wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie (do YDY 3x2,5) 20 zł brutto/mb
●Punkt tablicowy podłączenia elementu rozdzielni 10 zł brutto/szt
●Punkt tablicowy podpięcia ZUG 5 zł brutto/szt
●Punkt wypustowy podłączenia rozdzielni 100 zł brutto/szt
●Punkt wypustowy oświetlenia zewnętrznego na budynku 55 zł brutto/szt
●Punkt wypustowy oświetlenia kinkietowego wewnętrznego 50 zł brutto/szt
●Punkt wypustowy czujki alarmowej 40 zł brutto/szt
●Punkt wypustowy centrali alarmowej 80 zł brutto/szt
●Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 na tynku/cegle 2 zł brutto/mb
●Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 na betonie 3 zł brutto/mb
●Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 wraz z kłuciem i zasłonięciem w tynku lub cegle 6 zł brutto/mb
●Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 wraz z kłuciem i zasłonięciem w betonie 17 zł brutto/mb
●Montaż domofonu (kaseta do 10 mieszkańców) 120 zł brutto/szt
●Montaż domofonu (kaseta 10-20 mieszkańców) 200 zł brutto/szt
●Montaż domofonu (kaseta powyżej 20 mieszkańców) 250 zł brutto/szt
●Punkt wypustowy domofonu 100 zł brutto/szt
●Punkt wypustowy wideodomofonu 150 zł brutto/szt
●Montaż domofonu (słuchawki) 70 zł brutto/szt
●Montaż wideodomofonu (słuchawki) 90 zł brutto/szt
●Wymiana domofonu (słuchawki) 70 zł brutto/szt
●Montaż osprzętu dzwonka 18 zł brutto/szt
●Punkt wypustowy pod kamerę kopułkową 50 zł brutto/szt
●Punkt wypustowy pod kamerę zewnętrzną 70 zł brutto/szt
●Ułożenie kabla typu skrętka (UTP-FTP) na tynku/cegle 2 zł brutto/mb
●Ułożenie kabla typu skrętka (UTP-FTP) na betonie 4 zł brutto/mb
●Ułożenie kabla typu skrętka (UTP-FTP) wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle 7 zł brutto/mb
●Ułożenie kabla typu skrętka (UTP-FTP) wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie 18 zł brutto/mb
●Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego na tynku/cegle 2,5 zł brutto/mb
●Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego na betonie 4 zł brutto/mb
●Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle 7,5 zł  brutto/mb
●Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie 18,5 zł brutto/mb
●Montaż i podłączenie kamer kopułkowych wewnętrznych 80 zł brutto/szt
●Montaż i podłączenie kamer kopułkowych zewnętrznych 120 zł brutto/szt
●Montaż i podłączenie zasilacza 80 zł brutto/szt
●Podłączenie rejestratora 30 zł brutto/szt
●Programowanie rejestratora 80 zł brutto/szt
●Montaż i podłączenie czujki alarmowej 50 zł brutto/szt
●Montaż i podłączenie centrali alarmowej do 8 czujek 90 zł brutto/szt
●Montaż i podłączenie centrali alarmowej powyżej 8 czujek 140 zł brutto/szt
●Programowanie systemu alarmowego 180 zł brutto/szt
●Montaż i podłączenie sygnalizatora alarmowego wewnętrznego 50 zł brutto/szt
●Montaż i podłączenie sygnalizatora alarmowego zewnętrznego 100 zł brutto/szt
●Przyjazd do usterki elektrycznej 100 zł brutto

 

 

 

 

Pomiary elektryczne:

 

● Pomiar rezystancji izolacji obwodu jednofazowego - 4,50 PLN/obwód
● Pomiar rezystancji izolacji obwodu trójfazowego - 8,00 PLN/obwód
● Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - 4,00 PLN/punkt
impedancja pętli zwarcia zerowanie
● Badanie wyłącznika różnicowoprądowego - 10,00 PLN/szt
● Pomiar rezystancji uziemienia - 50,00 PLN/pomiar
● Pomiary natężenia oświetlenia - 4,00 PLN/punkt

y>