Zakres prac


1. Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych:

 • instalacje elektryczne, automatyka budynkowa,,
 • modernizacja i konserwacja
 • instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
 • montaż  rozdzielnic zasilających,
 • wykonywanie przyłączeń docelowych,
 • przyłącza tymczasowe
 • place budowy.

3. Pomiary ochronne:

 • badania wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary rezystancji uziemień,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia, zerowania.

4. Instalacje odgromowe.

5. Instalacje niskoprądowe:

 • telewizja dozorowa,
 • systemy alarmowe,
 • systemy dostępu,
 • systemy przyzywowe stosowane w szpitalach, klinikach, domach opieki, zakładach karnych oraz w innych obiektach przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
 • instalacje antenowe rtv sat,
 • domofonowe i wideofonowe
 • komputerowe i telefoniczne.